บริษัทฯ รับออกแบบติดตั้ง ประมาณราคางบประมาณ ระบบพลังงานทดแทน จัดจําหน่าย โคมไฟและหลอดไฟส่องสว่าง ประหยัดพลังงาน

อุปกรณ์แปลงไฟ ( Invertor )

อุปกรณ์แปลงไฟ (Inverter) เป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (หรือที่เรียกว่า DC) ที่ทำการผลิตได้จากแหล่งของพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น กังหันลม เซลล์แสงอาทิตย์, พลังงานจากน้ำ, ชีวมวล เป็นต้น แปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (หรือที่เรียกว่า AC) เพื่อที่จะให้สามารถใช้กับอุปกรณ์ และเครื่องใช้ฟ้าฟ้ากระแสสลับอย่างได้ผล


ชุดโคมไฟถนนประหยัดพลังงาน Street Light 150W-400W

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Inverter)
APOLLO S-100 series APOLLO S-300 series
APOLLO S-120A / S-120AM APOLLO SGP-210 series
APOLLO S-210 series APOLLO SSD-220 series

 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected Inverter)
APOLLO G-300 series (Single phase) APOLLO G-500 series (Single phase)
APOLLO GTP-500 series (Three phase)
APOLLO G-330 series (Three phase) APOLLO G-530 series (Single phase)
APOLLO GTP-530 series (Three phase)

 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดผสมผสาน (Hybrid Inverter)
APOLLO M-410 series APOLLO MTP-410 series

 

ที่มา: LEONICS

บริการของเรา

ee

  • ออกแบบระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
  • เครื่องผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • จำหน่ายโคมไฟถนน, ฟลูออเรสเซนส์, ไฮเบย์, ฟลัดไลท์, ชนิด DIM ประหยัดพลังงาน
  • บริการคำนวณแสงสว่างให้ฟรีก่อนติดตั้งไฟฟ้า อาคาร สนามกีฬา โรงงาน
  • Design and System Integrator
  • Solar Power Grid Connect
  • Water Heater System
  • Fluorescent Lighting Fixture
  • HID High Bay, Street, Floodlight Lighting Fixture
  • DIMMER Lighting Fixture