บริษัทฯ รับออกแบบติดตั้ง ประมาณราคางบประมาณ ระบบพลังงานทดแทน จัดจําหน่าย โคมไฟและหลอดไฟส่องสว่าง ประหยัดพลังงาน

แผงโซล่าเซลล์ ( Solar Module)

แผงโซล่าเซลล์ ( Solar Module) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มีค่าหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) ในกรณีที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก ก็อาจนำแผงโซล่าเซลล์มาต่อกันหลายๆ แผง เพื่อให้ได้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามที่ต้องการ


ชุดโคมไฟถนนประหยัดพลังงาน Street Light 150W-400W

 

แผงโซล่าเซลล์
LG Suntech

 

บริการของเรา

ee

  • ออกแบบระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
  • เครื่องผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • จำหน่ายโคมไฟถนน, ฟลูออเรสเซนส์, ไฮเบย์, ฟลัดไลท์, ชนิด DIM ประหยัดพลังงาน
  • บริการคำนวณแสงสว่างให้ฟรีก่อนติดตั้งไฟฟ้า อาคาร สนามกีฬา โรงงาน
  • Design and System Integrator
  • Solar Power Grid Connect
  • Water Heater System
  • Fluorescent Lighting Fixture
  • HID High Bay, Street, Floodlight Lighting Fixture
  • DIMMER Lighting Fixture