บริษัทฯ รับออกแบบติดตั้ง ประมาณราคางบประมาณ ระบบพลังงานทดแทน จัดจําหน่าย โคมไฟและหลอดไฟส่องสว่าง ประหยัดพลังงาน

ระบบโซลาร์เซล์แบบติดตั้งบนหลังคา ( Solar roof )

ระบบโซลาร์เซล์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังคาโรงจอดรถ และอาคารต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ หรือ ขายไฟฟ้าในราคาพิเศษคืนให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรการการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงาน มีทั้งแบบ OFF Grid คือ ระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ
และแบบ OnGrid คือมีการต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้าจากผู้ผลิต

ระบบโซลาร์เซล์แบบติดตั้งบนหลังคา ( Solar roof )

 

ระบบโซลาร์เซล์แบบติดตั้งบนหลังคา ( Solar roof )

 

Download

บริการของเรา

ee

  • ออกแบบระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
  • เครื่องผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • จำหน่ายโคมไฟถนน, ฟลูออเรสเซนส์, ไฮเบย์, ฟลัดไลท์, ชนิด DIM ประหยัดพลังงาน
  • บริการคำนวณแสงสว่างให้ฟรีก่อนติดตั้งไฟฟ้า อาคาร สนามกีฬา โรงงาน
  • Design and System Integrator
  • Solar Power Grid Connect
  • Water Heater System
  • Fluorescent Lighting Fixture
  • HID High Bay, Street, Floodlight Lighting Fixture
  • DIMMER Lighting Fixture